#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

همبستگی ، تشکیلات ، جذب مؤثر ترنم عبداللهی / البرز - کرج

تیم های تشکیلاتی (اعضای انجمن ) با هم بستگی و تبلیغات باید دانش آموزان بیشتری را جذب کنند .
خیلی ها هستند که حتی نمی دانند انجمن اسلامی نیز وجود دارد
ما باید انجمن را به همه معرفی کنیم تا دیگران نیز تشویق شوند و به سمت آن بیایند
مثل :
سخنرانی اعضای انجمن بر سر صف ها در زمان حضوری و دادن ویس به گروه های عمومی مدرسه ها دیدار با معلم های انجمن و آشنایی بیشتر با آنها و ...
با تشکر
ترنم عبداللهی

5.0

1 رأیاتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)