#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

مهارت های زندگی آذین یوسف زاده / البرز - فردیس

بهتر است زمانی را که به کتاب هایی مانند:(تفکر، فرهنگ و هنر، کار و فناوری و کتاب هایی از این قبیل اختصاص داده میشود را به یاد دادن مهارت های زندگی مثل:(مهارت نه گفتن، اعتماد به نفس، عزت نفس، قدرت تصمیم گیری و.... اختصاص دهند که دانش اموزان راحت تر با مشکلات خود روبرو شوند.
یا حداقل این باشد که تدریس مهارت های زندگی در کنار بقیه ی کتاب ها هم باشد

3.0

2 رأیاتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)