#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

جذب کردن دانش اموزان به انجمن اسلامی رویا حجازی / البرز - کرج

سلام ، ایده من برای جذب کردن دانش اموزان به انجمن اسلامی و همینطور رضایت والدین برای عضو شدن دانش اموزان به انجمن 👇👇
برگزار کردن یک اردو علمی برای دانش آموزان و دعوت کردن والدین و صحبت کردن راجب فواید انجمن

دادن هدیه و تقدیر از دانش اموزان فعال انجمن (در اخر سال )

آموزش های مفید رایگان در گروه های انجمن اسلامی
به عنوان مثال : برنامه ریزی کردن به صورت درست و اصولی ، اداب معاشرت و...
برگزار کردن اردو های تفریحی علمی برای اعضای انجمن

3.0

2 رأیاتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)