#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

مائده اسعدی / البرز - کرج

گذاشتن مسابقه توسط معلم ها و بعد از اون معلم ها بگن این طرح اتحادیه بود و بچه هارو جذب کنن تاثیر حرف معلم خیلی خوبه

1.0

1 رأیاتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)