#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

جذب و ماندگار شدن بچه های اتحادیه آتنا محمدی اصیل / البرز - کرج

جذب بچه های اتحادیه: با قرار دادن مسابقات و چالش ها و جوایز آنها، اجازه انجان کنفرانس هر فرد در رابطه با مسائل مذهبی
و خواندن کتاب ها و دادن اطلاعات به همدیگر
چگونه ماندگار بشوند؛
با قرار دادن مسابقات مانند مسابقه حفظ قران،احکام و ادیت زدن و جوایزی همچون کتاب و قرار دادن جلسات حضوری و انجام کارهایی مثل نماز، قرائت قران، کتابخوانی و سرگرمی

5.0

1 رأیاتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)