#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

نمایش خاموش رقیه شعبانی / البرز - کرج

میتونیم با طراحی یه جعبه تئاتر کاغذی توسط دانش اموزا اتفاقاتی که مد نظر داریم رو به نمایش بکشیم بعلاوه که هنرمون هم به چالش کشیده میشده

0

0 رأیاتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)