#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

اکرام آسمانی
بازار ایده
تهران - تهران
1. شرح ایده

دانش آموزان می توانند به صورت جمعی اقدام به جمع آوری کمک های مردمی نمایند. می توانند فیش هایی با آرم اتحادیه تهیه کرده و پس از دریافت کمک، به افراد خیر تحویل دهند.


فایل‌های پیوست:
ماه مبارک رمضان

0
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)