#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

جهاد اکبر
بازار ایده
تهران - تهران
1. شرح ایده

دانش آموزان مي توانند يک رذيله اخلاقي مانند عصبانيت يا غيبت کردن را مد نظر قرار داده و سعي کنند تا آخر ماه مبارک از انجام دادن آن پرهيز کنند.


فایل‌های پیوست:
ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان

0
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)