#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

سازگاری نهال با شرایط محیط
بازار ایده
تهران - تهران
1. شرح ایده

دانش آموزان حتما در نظر داشته باشند، نهالي که در روز درختکاري قصد کاشت آن را دارند حتما با شرايط محيط زيست خودهمخواني داشته باشد


فایل‌های پیوست:
سازگاری نهال با شرایط محیط

0
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)