#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

شناسنامه درخت
بازار ایده
تهران - تهران
1. شرح ایده

به مناسب روز درختکاري، هر دانش آموز همراه با کاشت هر نهال براي آن شناسنامه اي درست کند که در آن نام فردي که درخت را کاشته، نامي براي درخت، تاريخ کاشت درخت و .. قيد شود


فایل‌های پیوست:
شناسنامه درخت

0
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)