#حال_خوب_ایده‌ها

اولین جشنواره ایده‌های نو دانش‌آموزی

اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

81 ایده ثبت شده تاکنون
81 ایده ارسال شده برای داوری

فعالیت های فرهنگی مربی محور

None
مهلت: 00/11/25


مشاوران فراخوان


اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان کشور

تلفن: ۰۲۱۷۷۵۰۰۷۷۱-۳ (داخلی ۱۴۶)